קבלן שיפוצים רשום הנו קבלן הרשום בפנקס הקבלנים שבמשרד הבינוי והשיכון.

עבודה עם קבלן שיפוצים רשום מבטיחה שהקבלן עובד תחת פיקוח, עבר מבחנים מקצועיים ומורשה לבצע עבודות שיפוץ ובניה בהתאם לסיווגו.

חברת א.נ.מ בנייה בע"מ רשומה בפנקס הקבלנים תחת סיווג 131/א.