לקוחות החברה מקבלים תעודת אחריות כתובה על הביצוע ללא הגבלת זמן, המקנה להם שקט תפעולי לאורך זמן וטיפול מיידי בתקלות הנובעות מתהליך השיפוץ והבניה.