כחברה ותיקה ומובילה אנחנו מספקים שירותי תיקונים מיידיים לתקלות הנובעות מתהליך השיפוץ או עקב העבודות שבוצעו במהלך השיפוץ. התיקונים מבוצעים ע"י עובדי החברה באופן מיידי ולשביעות רצוכם המלאה.